Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Dział Współpracy z Zagranicą

Informacja o funkcjonowaniu Działu Współpracy z Zagranicą
 


Dział Współpracy z Zagranicą będzie funkcjonował głównie w systemie zdalnym oraz częściowo 
w systemie dyżurów. Prosimy o kontakt z właściwymi merytorycznie sekcjami w godzinach pracy 7.30 – 15.30. W przypadku problemu z dodzwonieniem się na numery stacjonarne (ze względu na dużą ilość zainteresowanych nasze linie są często zajęte) prosimy o przesyłanie na adresy mailowe wiadomości wraz z numerem Państwa telefonu - oddzwonimy tak szybko, jak to możliwe. 

Kierownik Działu:
Agata Wójcik
e-mail: agata.wojcik@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 2052, 501 097 065

Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych 
Zakres działania:

 1. Obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów w zakresie należnych świadczeń.
 2. Obsługa przyjazdów z zagranicy (z wyłączeniem przyjazdów na studia) w zakresie przyznanych świadczeń. 
 3. Prowadzenie ewidencji wyjazdów i przyjazdów zagranicznych, statystyki, sprawozdawczość (np.: POLON, GUS).
 4. Koordynacja zakupu biletów i ubezpieczeń.
 5. Obsługa instytucjonalnego uczestnictwa uczelni w organizacjach międzynarodowych.

Wykaz pracowników: https://ab.us.edu.pl/unit/employees/10001005

Kontakt: 
Kierownik Biura: Aleksandra Rusecka
e-mail: aleksandra.rusecka@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 18 68 (telefon w godzinach: 7.30 – 15.30)
tel.: +48 32 359 14 00 (telefon w godzinach: 7.30 – 15.30)


Biuro Rekrutacji Cudzoziemców 
Zakres działania:

 1. Rekrutacja i obsługa cudzoziemców aplikujących na pełny cykl kształcenia, w tym w ramach umów zawartych przez UŚ z uczelniami zagranicznymi (tzw. studia wspólne, podwójne dyplomy).
 2. Wsparcie cudzoziemców aplikujących do szkół doktorskich.
 3. Koordynacja umowy ramowej z NAWA dot. Stypendystów, w tym składanie raportów semestralnych i rozliczenie środków finansowych przekazanych przez NAWA. 
 4. Obsługa podstron www dedykowanych kandydatom na studia z zagranicy (wersja angielska i rosyjska).
 5. Udział w międzynarodowych targach edukacyjnych.
 6. Koordynacja działań związanych z obsługą rankingów międzynarodowych.

Wykaz pracowników: https://ab.us.edu.pl/unit/employees/10001006 

Kontakt: 
e-mail: admission@us.edu.pl
Kierownik Biura: Marta Barciak
e-mail: marta.barciak@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 22 72 (telefon w godzinach: 7.30 – 15.30)

 

Biuro ds. Rozwoju Międzynarodowego
Zakres działań:

 1. Prowadzenie działań przyczyniających się do umiędzynarodowienia uczelni, w tym: aplikowanie o środki na realizację projektów rozwojowych, wzmacnianie dotychczasowych partnerstw międzynarodowych, budowanie nowych relacji
 2. Obsługa międzynarodowych umów uczelni o współpracy naukowo-dydaktycznej.
 3. Promocja zagraniczna i marketing międzynarodowy uczelni.
 4. Obsługa strony angielskiej uczelni.
 5. Obsługa oficjalnych delegacji zagranicznych.

Wykaz pracowników: https://ab.us.edu.pl/unit/employees/10002035

Kontakt:
Kierownik Sekcji: Joanna Laskowska
e-mail: joanna.laskowska@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 20 71 
tel.: +48 32 359 21 83 


Biuro Wymiany Międzynarodowej
Zakres działań:

 1. Obsługa programów: Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, POWER-HE (mobilność): obsługa instytucjonalnego uczestnictwa uczelni i aplikowanie o projekty, rozdział funduszy, monitorowanie realizacji i wskaźników, raporty okresowe, rozliczanie projektów, raporty końcowe, promocja programów, zawieranie umów międzyuczelnianych w ramach programów, obsługa (w tym finansowa) indywidualnych mobilności pracowników i studentów (wyjazdy i przyjazdy) w ramach projektów.
 2. Koordynacja wymiany studentów i doktorantów na studia częściowe w ramach projektów i umów.
 3. Wspieranie programów międzynarodowej mobilności edukacyjnej.
 4. Sprawozdawczość (np. POLON).

Wykaz pracowników: https://ab.us.edu.pl/unit/employees/10001004

Kontakt:
e-mail: erasmus@us.edu.pl lub international@us.edu.pl 
tel.: 32 359 11 78
Kierownik sekcji: Jarosław Gąsior
e-mail: jaroslaw.gasior@us.edu.pl
tel.: 32 359 13 67

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

 • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
 • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
 • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
 • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
 • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved