Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

font

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Realizacja projektów

 

Zespół ds. projektów krajowych działający w ramach Działu Nauki i Badań
Biuro Współpracy z Gospodarką 
Dział Projektów oraz Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych 
Informacje dotyczące zaistniałej sytuacji dla zainteresowanych projektami realizowanymi w UŚ w ramach środków z następujących programów

 

Informacja o realizacji projektów uczelnianych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych


 

Pracownicy jednostek koordynujących realizację wszelkiego rodzaju projektów pozostają do Państwa dyspozycji, zapewniając wsparcie także podczas stanu zagrożenia epidemicznego. Z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo przyłączamy się do działań profilaktycznych i pracujemy w głównej mierze zdalnie. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich, rezerwując je wyłącznie dla spraw o najwyższej wadze i tych, które tego bezwzględnie wymagają.

 

Zespół ds. projektów krajowych działający w ramach Działu Nauki i Badań 
tel.: 32 3591610, 32 3592465
e-mail: dznauki-l@us.edu.pl lub dnb@us.edu.pl

Na miejscu w rektoracie (pokój 87) dyżur będzie pełnić co najmniej jeden pracownik zespołu – codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dokumenty, które wymagają złożenia podpisów, prosimy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG).
Przypominamy, że już niedługo zostanie uruchomiony nabór wniosków w konkursach NCN OPUS (dla wszystkich naukowców) oraz PRELUDIUM (dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora).

Ponadto chcielibyśmy Państwa poinformować, że agencje finansujące naukę rozumieją powagę i wyjątkowość sytuacji, a w związku z tym proponują rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom naukowców. Poniżej znaleźć można komunikat dotyczący możliwego przesunięcia terminu składania raportów rocznych z realizacji projektów badawczych, a także informacje o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW:


 

 

Biuro Współpracy z Gospodarką 
tel.: 32 3592271, 32 3592081
E-mail: transfer@us.edu.pl 

Pracownicy biura będą dostępni głównie w trybie zdalnym. Pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. W przypadku konieczności osobistego kontaktu prosimy o umówienie spotkania z pracownikiem biura. Numery telefonów znajdziecie Państwo na stronie działu, a także na podstronie dotyczącej informacji kontaktowych wybranych działów UŚ.

Jednocześnie informujemy, że na stronie NCBR znajdziecie Państwo bieżące informacje o zmianach wprowadzanych w obliczu sytuacji w kraju – m.in. zmienione zostały terminy naboru wniosków do konkursów:

 • Konkurs 4/1.2/2019 – GameINN-IV – w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce wprowadzono zmianę w zasadach prowadzenia oceny projektów. Zmiana dotyczy możliwości przeprowadzania spotkań członków paneli z wnioskodawcami także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo wydłużono nabór wniosków do 17 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.
 • Konkurs 2/4.1.4/2019 – Aplikacyjne – wydłużenie naboru i zmiana regulaminu konkursu – w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce wprowadzono zmianę w zasadach prowadzenia oceny projektów. Zmiana dotyczy możliwości przeprowadzania spotkań członków paneli z wnioskodawcami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo wydłużono nabór wniosków do 27 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.
 • III konkurs TECHMATSTRATEG - NCBiR poinformowało o wydłużeniu naboru wniosków w III konkursie realizowanym w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG. Nabór wniosków o dofinansowanie zostaje wydłużony do 29 kwietnia br. Więcej informacji na stronie NCBR.
 • Uproszczenia w rozliczaniu projektów i raportowaniu w czasie pandemii – NCBiR opublikowało informację nt. wprowadzenia szeregu usprawnień pozwalających na realizację zadań przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka epidemicznego. Szczegółowe informacje na stronie NCBR.
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” - 200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Szczegółowe informacje na stronie NCBR.
 • Zaktualizowano harmonogram konkursów na rok 2020 oraz poszerzono ich ofertę. Więcej informacji na stronie NCBR.
 • Ogłoszono informacje dotyczącą Inicjatywy NCBR pod nazwą „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce  z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. Szczegóły dotyczące inicjatywy znajdują się w załączniku.

 

 

Dział Projektów oraz Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych 
e-mail: projekty@us.edu.pl 

Dział Projektów
p.o. kierownika działu: Aleksandra Pieniążek
tel.: 725 990 005, 32 359 22 62
e-mail: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl 
Z-ca kierownika działu: Iwona Jarocka
tel.: 32 359 19 48
e-mail: iwona.jarocka@us.edu.pl 

Projekt ogólnouczelniany „Jeden Uniwersytet. Wiele Możliwości” 
Aleksandra Potyka
tel.: 32 359 21 73
e-mail: aleksandra.potyka@us.edu.pl 

Projekt ogólnouczelniany „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego”
Daria Kaleta
tel.: 32 359 24 34
e-mail: daria.kaleta@us.edu.pl 

Pracownicy działu pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Kierowników realizowanych projektów prosimy o kontakt ze swoimi opiekunami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informujemy, że wszystkie zaplanowane formy wsparcia w obu zintegrowanych projektach z POWER zostają uruchamiane w formie online luz zostały przesunięte na inne terminy. Wszystkie bieżące informacje przekazują Zespoły realizujące projekty oraz są zamieszczone na stronie: www.zintegrowane.us.edu.pl/pl. 

UWAGA!
Zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat aktualnie otwartych konkursów, w ramach których można w najbliższym czasie ubiegać się o dofinansowanie projektów:

https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/projekty-i-konkursy/projekty-miedzynarodowe/programy-komisji-europejskiej/

https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/projekty-i-konkursy/projekty-miedzynarodowe/norweski-mechanizm-finansowy-oraz-mechanizm-finansowy-eog/

https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/projekty-i-konkursy/projekty-miedzynarodowe/inne-programy-finansowane-ze-zrodel-zagranicznych/

a także z ofertą szkoleń i spotkań online dotyczących realizacji dofinansowanych projektów:  

https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/projekty-i-konkursy/spotkania-sieciujace/

Informacje dotyczące zaistniałej sytuacji dla zainteresowanych projektami realizowanymi w UŚ w ramach środków z następujących programów:

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important Contact Data:

24/7 National Health Fund (NFZ) helpline on coronavirus:
Phone no. 800 190 590

24/7 Silesian Sanitary-Epidemiological Station in Katowice helpline on coronavirus:
Phone no. 660 686 917

Infectious diseases wards near you:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Complete list of infectious diseases wards:  www.gov.pl.

Team for Communication and Information on SARS-CoV-2:

 • Assoc. Prof. Lucyna Sadzikowska, Professor of the University of Silesia, Head of the Rector’s Office - Chairman of the Team
 • Justyna Szostek-Aksamit, MA, Head of the Student Service Centre – Team member,
 • Jacek Szymik-Kozaczko, MA, Ombudsperson of the University of Silesia – Team member,
 • Radosław Aksamit, MA, Head of the Media Centre – Team member,
 • Katarzyna Więcek-Jakubek, MA, Head of the HR and Internal Communication Department – Team member.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
e-mail: 
info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing info on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved