Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

font

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Informacja dla Kandydatów na studia - organizacja procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

obraz przedstawia pióro i zeszyt

Drodzy Kandydaci na studia!

Szanowne Kandydatki i Szanowni Kandydaci!

Z powodu pandemii Covid 19 Uniwersytet Śląski, podobnie jak wszystkie uczelnie, znalazł się w wyjątkowej sytuacji. Konieczna izolacja wszystkich członków wspólnoty akademickiej (kadry dydaktycznej, studentów, doktorantów) postawiła nas wszystkich
w zupełnie nowej i nieznanej wcześniej rzeczywistości. Władze Uczelni pracują intensywnie nad stworzeniem na rok akademicki 2020/2021 nowej formuły realizacji dydaktyki, która poza oczywistymi względami bezpieczeństwa zdrowotnego zapewni również właściwą jakość świadczonego przez Uniwersytet procesu kształcenia. Jeszcze za wcześnie abyśmy mogli przyjąć wiążące ustalenia o sposobie organizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim i ostatecznie rozstrzygnęli, które zajęcia będą prowadzone w salach dydaktycznych. Wszystkie nasze plany, zarówno te związane z tegoroczną rekrutacją, jak i podjęciem studiów w nowym roku akademickim, zależą od rządowych rozporządzeń i decyzji Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Troszcząc się o Wasze zdrowie zdajemy sobie sprawę, że zajęcia dydaktyczne w tym nowym roku akademickim nie będą się mogły odbyć w dotychczasowej znanej nam wszystkim formie kontaktowej, większość zajęć będzie się odbywać w sposób zdalny (np. wykłady, lektoraty).  W formule kontaktowej będą prowadzone zajęcia, których realizacja w formie zdalnej nie jest możliwa z uwagi na ich specyfikę np. w laboratoriach, warsztatach. Staraniem Władz Uczelni jest przyjęcie optymalnego rozwiązania, które pozwoli realizować programy studiów z uwzględnieniem ogólnych zaleceń i ograniczeń sanitarnych.

Ograniczenie funkcjonowania Uczelni szczególnie dotyka Was Kandydatów już jako nowo przyjętych studentów. Aby chociaż w części zapewnić Wam rzeczywistą obecność w Uniwersytecie, poznanie środowiska oraz integrację z nowymi koleżankami i kolegami, zakładamy, że na każdym kierunku studiów wybrane zajęcia będą prowadzone w formie kontaktowej. Szczegółowe decyzje w tej kwestii podejmą i ogłoszą władze poszczególnych wydziałów.

Obecnie przyjęty harmonogram zajęć w nowym roku akademickim zakłada, że  rozpoczniecie studia później niż zwykle. Początek zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszych roczników zaplanowany jest na 12 października 2020 r. Rozpoczęcie zajęć poprzedzać będą zorganizowane zdalnie :

• szkolenie z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa;
• specjalne szkolenia (m.in. przygotowujące do udziału w zajęciach zdalnych);
• spotkania adaptacyjne.

Więcej informacji, w tym: informacje o akademikach, świadczeniach dla studentów, konsultacjach z nauczycielami akademickimi znajdziecie na stronie: https://us.edu.pl/student/

Sytuacja epidemiczna w kraju na pewno będzie ulegać zmianom, dlatego musimy być przygotowani na elastyczne działania już w trakcie semestru. Jesteśmy jednak przekonani, że w tej wyjątkowej sytuacji w jakiej przyszło nam funkcjonować  wspólnie dołożymy wszelkich starań aby sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczną organizacją zajęć dydaktycznych.

 

Powodzenia w procesie rekrutacji.
Życzymy aby reszta wakacji przebiegała Wam zdrowo i bezpiecznie!

prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Prorektor ds. kształcenia i studentów
oraz
Zespół Internetowej Rejestracji Kandydatów

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important Contact Data:

24/7 National Health Fund (NFZ) helpline on coronavirus:
Phone no. 800 190 590

24/7 Silesian Sanitary-Epidemiological Station in Katowice helpline on coronavirus:
Phone no. 660 686 917

Infectious diseases wards near you:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Complete list of infectious diseases wards:  www.gov.pl.

Team for Communication and Information on SARS-CoV-2:

  • Assoc. Prof. Lucyna Sadzikowska, Professor of the University of Silesia, Head of the Rector’s Office - Chairman of the Team
  • Justyna Szostek-Aksamit, MA, Head of the Student Service Centre – Team member,
  • Jacek Szymik-Kozaczko, MA, Ombudsperson of the University of Silesia – Team member,
  • Radosław Aksamit, MA, Head of the Media Centre – Team member,
  • Katarzyna Więcek-Jakubek, MA, Head of the HR and Internal Communication Department – Team member.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
e-mail: 
info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing info on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved