Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Informacja o funkcjonowaniu Działu Zamówień Publicznych

Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), a także Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, informujemy, iż pracownicy Działu Zamówień Publicznych będą świadczyć pracę w głównej mierze, w trybie zdalnym. W celu zachowania ciągłości korespondencji z Wykonawcami, przyjmowania ofert oraz przeprowadzania ich otwarć w trybie zgodnym z przepisem art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, podtrzymane zostają dyżury pojedynczych pracowników w siedzibie
Działu Zamówień Publicznych. Jednocześnie czynione są starania w celu maksymalnego ograniczenia obecności pracowników DZP na dyżurach stacjonarnych poprzez wdrożenie systemu otwarć ofert w trybie telekonferencji zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 marca 2020 r.
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

O wszelkich zmianach w tym zakresie Zamawiający będzie informował na stronie internetowej: dzp.us.edu.pl oraz w dokumentacjach poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W godzinach 7:30–15:30 pełniony jest dyżur telefoniczny i mailowy:
Łukasz Motyka – Kierownik Działu – tel. 32 359 19 29, 512495905, lukasz.motyka@us.edu.pl
Aneta Knapik – tel. 32 359 13 34 (sekretariat), aneta.knapik@us.edu.pl
Justyna Rutkowska – Zawada – tel. 32 359 13 80, justyna.rutkowska-zawada@us.edu.pl
Damian Ludwikowski – tel. 32 359 19 84, damian.ludwikowski@us.edu.pl
Artur Baran – tel. 32 359 13 79, artur.baran@us.edu.pl
Aneta Szturc – Krawczyk – tel. 32 359 13 81, aneta.szturc-krawczyk@us.edu.pl
Kalina Rożek – tel. 32 359 19 24, kalina.rozek@us.edu.pl
Małgorzata Wróblewska – tel. 32 359 19 25., malgorzata.wroblewska@us.edu.pl
Ewa Słowik – tel. 32 359 13 80, ewa.slowik@us.edu.pl

Dane kontaktowe pracowników są dostępne na stronie: https://ab.us.edu.pl/unit/employees/10000489
Wszelkie zapytania można kierować również na adres e-mail: dzp@us.edu.pl

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

  • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
  • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
  • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
  • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
  • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved