Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Akademiki

Wniosek o umorzenie należności 


Uprzejmie informujemy, iż studenci  Uniwersytetu Śląskiego zwłaszcza obcokrajowcy, zamieszkujący w domach studenta naszej uczelni, którzy utracili zatrudnienie na skutek pandemii COVID 19 mogą ubiegać się o umorzenie w całości lub części, odroczenie w całości lub części, rozłożenie na raty całości lub części należności z tytułu opłat za zakwaterowanie w domach studenckich na podstawie art. 57, pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
Warunki jakie należy spełnić aby skorzystać z tego typu pomocy:

 1. Student nie posiada uprawnień do korzystania ze stypendium socjalnego lub zapomogi
 2. Student udokumentuje utratę zatrudnienia na skutek COVID 19 po 15 marca 2020r.( np. kopia umowy o pracę, umowy zlecenie, wypowiedzenie umowy, świadectwo pracy).
 3. Student złoży uzasadniony i udokumentowany wniosek zgodnie ze wzorem określonym w załączeniu.

Powyższe warunki należy spełniać łącznie.
Wniosek należy złożyć w Biurze Studenckich Spraw Socjalnych, ul. Bankowa, 40-007 Katowice, pok. 124, 129 ( dopuszcza się możliwość złożenia  skanu lub zdjęcia  podpisanego wniosku oraz wymaganej dokumentacji drogą elektroniczną na adres: bstud@us.edu.pl)

WZÓR WNIOSKU O UMORZENIE NALEŻNOŚCI 

Informacja z dn. 03.06.2020 r. 

 

Informacja o zakwaterowaniu po 30 czerwca 2020 r. 


Studenci z zagranicy, którzy ze względu na brak możliwości powrotu do domów będą musieli pozostać w domach studenckich po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej, będą mogli automatycznie przedłużyć swój pobyt. Polecamy, aby w takich przypadkach skontaktować się z administratorem obiektu i ustalić szczegóły. Stawki za pobyt od 1 lipca, dla tych osób, będą takie same jak w roku akademickim.

Informacja z dn. 01.06.2020 r.

 

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia lub wyłączenia stosowania niektórych zasad zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


W zarządzeniu nr 72/2020 z dn. 21.05.2020 r. Rektor Uniwersytetu Śląskiego zamieścił informacje o nakazach i zakazach skierowanych do osób, które przebywają w Domach Studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, Sosnowiec, Cieszyn). Informacje dotyczą również osób, które będą musiały skorzystać w wyjątkowych przypadkach z Domu Studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, Sosnowiec, Cieszyn). 

Informacja z dn. 21.05.2020 r. 

 

Termin dokonywania opłat za akademik oraz możliwość płatności kartą


W nawiązaniu do informacji z dn. 23.03.20 informujemy, że  termin uiszczenia opłat za pobyt w akademiku w okresie od marca do maja 2020 r., zostaje przesunięty do 30 czerwca 2020 r.

Informujemy również, w odpowiedzi na prośby studentów, że zostanie ponownie uruchomiona możliwość dokonywania płatności kartą w 2 punktach:

 • Katowice Ligota - punkt w DS.7, czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00-14.00
 • Sosnowiec - punkt w DS. 5, czynne we wtorki, w godz. 10.00-14.00
 • Cieszyn - punkt w biurze administracji akademika DSN, w dni robocze, w godz. 10.00-14.00

Informacja z dn. 30.04.2020

 

Ograniczenie form płatności za akademik


W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz nowymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia o zachowaniu szczególnych środków ostrożności, w tym ograniczeniu do bezwzględnego minimum kontaktów osobistych, uprzejmie informujemy, że nie będą realizowane płatności za miejsce w domu studenckim przy użyciu kart płatniczych.

Wpłaty za miejsce w akademiku (osoba fizyczna, student) należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr:

12 1050 1214 1000 0007 0000 7958

W pozycji „tytuł wpłaty” podaje się:

 •         numer/nazwę akademika;
 •         miasto, w którym znajduje się akademik;
 •         okres, którego dotyczy wpłata;
 •         imię i nazwisko mieszkańca (jeśli przelew nie jest dokonywany z jego konta);
 •         w przypadku studentów i doktorantów – nazwę uczelni i wydział.

Jednocześnie informujemy, że termin wpłat za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r. zostaje wydłużony do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Informacja z dn. 30.03.2020

 

Wytyczne dotyczące zamieszkiwania w domach studenckich


Mieszkańcy domów studenckich proszeni są o zapoznanie się z treścią zarządzenia nr 39/2020 Rektora UŚ z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia lub wyłączenia stosowania niektórych zasad zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacja z dn. 26.03.2020 r.

 

Uzyskanie zwrotu z opłaty za akademik 


Zgodnie z przekazaną we wcześniejszych komunikatach informacją o zwolnieniu Państwa z opłat za akademik od 17 marca 2020, w związku z opuszczeniem domów studenckich na czas odwołania zajęć dydaktycznych, informujemy, że aby uzyskać zwrot części wniesionych opłat, należy złożyć wniosek drogą elektroniczną do kwestury UŚ na adres joanna.zak@us.edu.pl. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) wskazanie domu studenta z numerem pokoju;

3) nr rachunku bankowego, na który należy przelać zwrot.

Następnie, po zweryfikowaniu informacji, zostanie wykonany przelew na wskazane konto, bez zbędnej zwłoki.

Informacja z dn. 24.03.2020 r.

 

Zmiana terminu dokonywania opłat za akademik 


Nawiązując do komunikatu w sprawie uchylenia opłat za pokój akademicki od 17 marca 2020 r. dla studentów, którzy wykwaterowali się lub opuścili pokój, pozostawiając w nim swoje rzeczy, informujemy, że przesunięty zostaje termin uiszczenia opłat za pobyt w dniach od 1 do 16 marca 2020 włącznie na dzień 30 kwietnia 2020.

Informacja z dn. 23.03.2020 r.

 

PILNY KOMUNIKAT: Częściowe wykwaterowanie z akademików 


W związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 działania władz województwa nieuchronnie zmierzają do zagospodarowania domów studenckich, którymi dysponują śląskie uczelnie i przeznaczenia tych obiektów dla osób podlegających kwarantannie.

Zwracam się do tych z Państwa, którzy mogą udać się do własnych domów, by uczynili to najszybciej, jak to będzie możliwe, najlepiej rozpocząć już od jutra rana (wtorek, 17 marca 2020). W przypadku studentów, którzy nie mogą znaleźć schronienia we własnych domach, gwarantujemy im zakwaterowanie, aczkolwiek należy liczyć się z czasowym przeniesieniem do innego pokoju, a nawet do innej lokalizacji.

Rzeczy osobiste, które pozostaną na miejscu zostaną komisyjnie zabezpieczone i przekazane do depozytu. W miarę możliwości prosimy o zabezpieczenie mienia, używając kartonów oraz worków, które będą zainteresowanym dostarczane na bieżąco.

Bardzo prosimy o pilny kontakt z administracją DS w celu ustalenia i zaplanowania wszystkich szczegółów.

Studenci, którzy opuścili pokój akademicki w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, zostawiając w nim swoje rzeczy osobiste, od jutra (17 marca 2020) nie będą ponosić dalszych opłat, podobnie jak studenci, którzy dokonali wykwaterowania ze względu na nakaz wykwaterowania. Rzeczy studentów zostaną komisyjnie zabezpieczone i przekazane do depozytu. 

Informacja z dnia: 16.03.2020 r., g. 22.32

 

Informacje dotyczące funkcjonowania akademików w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych


Akademiki Uniwersytetu Śląskiego funkcjonują również w trakcie okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych, jednak ich dostępność będzie ograniczona. Pracownicy administracji (w ograniczonym składzie) będą dostępni dla tych mieszkańców, którzy będą musieli w nich pozostać. 

Z uwagi na stale wzrastające zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 rekomendowane jest opuszczenie akademików przez wszystkich mieszkańców, którzy na okres przerwy w zajęciach dydaktycznych mogą powrócić do swoich domów. Opuszczenie może nastąpić w drodze wykwaterowania lub złożenia rzeczy w depozycie. 

Osoby, które nie mogą powrócić do swoich domów rodzinnych, mogą zostać poproszone o zmianę domu studenckiego lub pokoju. Mieszkańcy, którzy pozostaną na osiedlach akademickich, powinni liczyć się z tym, że w przypadku podejrzenia zarażenia osoby mieszkającej w akademiku służby sanitarne mogą podjąć odpowiednie działania, w tym objęcie budynku kwarantanną.

Proces zakwaterowań nowych osób oraz odwiedzin został wstrzymany.

Kwestia odpłatności za miejsce w domu studenckim w czasie przerwy dydaktycznej zostanie uszczegółowiona w najbliższym czasie. Na ten moment przyjęto, że w przypadku otrzymania miejsca w domu studenckim na cały rok akademicki studenci, którzy opuścili akademik bez wykwaterowania będą opłacali akademik zgodnie z dotychczasowymi zasadami. W przypadku przedłużenia terminu sesji i realizacji zajęć w okresie letnim (powyżej 10 miesięcy zamieszkiwania w akademiku) studenci będą zwolnieni z opłat za miejsce. 

W przypadku gdyby sytuacja uległa zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane.

Informacja z dnia: 16.03.2020 r. g. 17.00

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

 • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
 • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
 • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
 • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
 • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved