Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

List rektora Uniwersytetu Śląskiego do wspólnoty akademickiej (24 marca 2020 roku)

Rektorat UŚ

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce 23 marca 2020 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia 2020 r. Dlatego zwracam się do Państwa, abyśmy bezwzględnie stosowali się do przepisów obowiązujących podczas stanu epidemii, a przede wszystkim do ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi. Sytuacja jest poważna i wymaga od nas odpowiedzialnego i obywatelskiego podejścia do zmieniającej się rzeczywistości.

Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzony został obowiązek przeprowadzania zajęć w trybie online – niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się z użyciem technologii informatycznych. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa szereg rozwiązań  e-learningowych. Informacje na temat dydaktyki zdalnej prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim dostępne są na stronach: www.e-learning.us.edu.pl oraz www.centrumdydaktyki.us.edu.pl.

Przypominam, że od 1,5 tygodnia działa także serwis mający na celu pomóc Państwu w odnalezieniu najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania naszej uczelni w sytuacji związanej z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce: www.koronawirus.us.edu.pl

Wprowadzono również ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Zaistniałe okoliczności powodują konieczność podtrzymania dotychczas wprowadzonych zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zarządzeniem nr 38 wydłużam czas obowiązywania wprowadzonych rozwiązań w zakresie organizacji pracy do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Niestety, nie wszyscy pracownicy uczelni mogą wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Wielu z Państwa dla naszego wspólnego dobra realizuje zadania w miejscu pracy. Słowa podziękowania i wdzięczności kieruję w stronę pracowników administracji i obsługi – dzięki Państwa zaangażowaniu nie mamy dzisiaj powodów do obaw o terminowe wypłaty świadczeń oraz funkcjonowanie budynków uniwersytetu.

Wytężony wysiłek administracji i obsługi osiedli akademickich w ostatnich dniach umożliwił właściwą reakcję naszej uczelni na zalecenia Wojewody Śląskiego. Doceniam również pracę służb sprzątających i ochrony, którzy w tym trudnym czasie codziennie dbają o stan utrzymania oraz bezpieczeństwa kampusów i domów studenckich.

Dziękuję wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, doktorantom i studentom za zrozumienie powagi sytuacji, dostosowanie się do nowych warunków pracy i studiowania, poświęcenia oraz gotowość do niesienia wzajemnej pomocy.

Pragnę zapewnić Państwa, że wszystkie decyzje władz Uniwersytetu Śląskiego mają na celu dobro uczelni i społeczności akademickiej. Szczególnie w tym trudnym okresie musimy być razem, wspierać się i okazywać sobie życzliwość – to wyjątkowy moment, niemający precedensu w historii uczelni, kiedy możemy udowodnić, że jesteśmy wspólnotą.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

  • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
  • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
  • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
  • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
  • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved