Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności
e-learning

Strona o  dydaktyce zdalnej prowadzonej w Uniwersytecie Śląskim. Można tu znaleźć informacje o przygotowanych przez UŚ narzędziach
e-learningowych,  dostępie do baz danych, a także rady dotyczące sposobów realizacji zdalnego kształcenia. 

e-learning

E-learning a prawa autorskie

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące prawa autorskiego w kontekście realizacji e-learningu. Materiały zostały przygotowane w oparciu o konsultację ze specjalistami z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

w związku z wprowadzeniem na Uniwersytecie obowiązku przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chcielibyśmy Państwa uczulić na kwestię ochrony praw autorskich udostępnianych Państwu materiałów.

Materiały dydaktyczne, które Państwo otrzymują służą jedynie do nauki i zgodnie z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. nie mogą ich Państwo rozpowszechniać, czyli udostępniać innym osobom. To ograniczenie dotyczy zarówno dostarczanych Państwu materiałów dydaktycznych, jak i wszelkiego rodzaju ich kopii, zdjęć czy zrzutów ekranu (tzn. „screenshot”).

Nie ma znaczenia, czy materiały są podpisane lub oznaczone w jakikolwiek sposób – jeśli są udostępniane przez nauczycieli akademickich na platformach uniwersyteckich to oznacza, że prawa autorskie przysługują nauczycielowi i Uniwersytetowi Śląskiemu (zgodnie z Regulaminem ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji).

Bez względu na to, czy udostępnią je Państwo odpłatnie czy nieodpłatnie, w celu komercyjnym czy naukowym. Każde takie udostępnienie wymaga zgody nauczyciela, który przekazał Państwu materiały.

Szczególnie poważnym naruszeniem praw autorskich jest umieszczanie materiałów dydaktycznych objętych ochroną na wszelkiego rodzaju forach, czatach czy serwisach internetowych – takich jak chomikuj.pl czy ściąga.pl. Sam fakt umieszczenia materiałów, których nie są Państwo autorem w ogólnodostępnej, pozauczelnianej przestrzeni internetowej jest naruszeniem praw autorskich.

Konsekwencje prawne:

rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych bez zgody wykładowcy może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego oraz roszczeniami finansowymi, jeśli Uniwersytet lub wykładowca poniosą szkodę, spowodowaną takim działaniem. Ponadto, zgodnie z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykładowca lub Uniwersytet mogą wystąpić na drogę sądową, żądając naprawienia szkody majątkowej, jak i ukarania sprawcy (kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności – art. 116 ustawy).

Adresy mailowe wszystkich, do których trafiają materiały dydaktyczne są znane, dlatego wskazanie sprawcy nie będzie nadmiernie utrudnione. Zatem prosimy o nienarażanie siebie i innych na dotkliwe konsekwencje prawne i finansowe nieprzemyślanych zachowań.

INFORMACJA DLA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

W związku z wprowadzeniem na Uniwersytecie obowiązku kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość chcielibyśmy Państwa uczulić na kwestię ochrony praw autorskich udostępnianych przez Państwa materiałów.

Po pierwsze, zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r., mogą Państwo udostępniać tylko takie materiały, które zostały już wcześniej rozpowszechnione (w oryginale lub tłumaczeniu) jednak tylko dla zilustrowania własnych treści przekazywanych w celach dydaktycznych. Nie mogą Państwo zatem skanować fragmentów cudzych opracowań (podręczniki, artykuły) i udostępniać studentom. W tym zakresie należy zwrócić się do cyfrowej biblioteki dydaktycznej o udostępnienie materiału studentom.

Po drugie, mogą Państwo umieszczać linki do stron, ale tylko ogólnodostępnych, nie obchodząc ewentualnych zabezpieczeń czy umożliwiając dostęp do stron np. abonamentowych.

Po trzecie wreszcie, udostępniając materiały studentom działamy nieco na własne ryzyko: nie jesteście Państwo w stanie efektywnie zabezpieczyć materiałów przed kopiowaniem. Należy zastosować wszystkie możliwe środki uświadamiające istnienie ochrony prawnoautorskiej, takie jak podpisanie materiałów, opatrzenie informacją „Wszelki prawa zastrzeżone” albo „Copyright by…”, umieszczenie znaku wodnego, krótki okres ekspozycji materiałów na stronie, etc., ale prawda jest taka, że to nie uniemożliwi naruszenia praw autorskich, a jedynie ułatwi ewentualne dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego, choć tego raczej należy unikać. Poza tym student ma prawo zrobić sobie kopię materiałów od Państwa i wcale nie musi jej usuwać po zakończeniu zajęć. Takie uprawnienie wynika z art. 23 ust. o prawie autorskim i nie można go wyłączyć.

Kolejna istotna informacja - materiały chronione prawem autorskim (własne i cudze) należy udostępniać w miejscach, które są dedykowane i rekomendowane przez UŚ, czyli systemach wewnętrznych (np. platforma Moodle). Tworzenie grup na Facebooku jest obciążone ryzykiem naruszenia praw autorskich albo utratą kontroli nad swoimi treściami (materiałem dydaktycznym).

Proszę także pamiętać, że jeśli udostępniają Państwo swoje materiały, ale już opublikowane, to sami mogą Państwo naruszyć prawa autorskie, jeśli zawarli Państwo umowę przenoszącą te prawa na Wydawnictwa, choć Wydawnictwo UŚ powinno bądź wyrazić zgodę na takie działania, bądź nie dochodzić roszczeń. Inaczej może być z wydawnictwami komercyjnymi. 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

  • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
  • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
  • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
  • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
  • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved