Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Mobilność

Informacje dotyczące mobilności międzynarodowej pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


 

Informacje ogólne

Wyjazdy za granicę i przyjazdy z zagranicy zostały wstrzymane do odwołania zgodnie z zarządzeniem nr 29/2020 z dnia 13-03-2020 Rektora UŚ w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
Jeśli istnieje potrzeba zrealizowania mobilności międzynarodowej, prosimy o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą - Biurem Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych (brmm@us.edu.pl, tel. 32 359 14 00, 32 359 18 68).

Osoby, których wyjazdy zagraniczne zostały wstrzymane oraz osoby zapraszające gości zagranicznych, których przyjazdy zostały wstrzymane, powinny podjąć starania o odzyskanie poniesionych już kosztów związanych z wyjazdem lub przyjazdem i udokumentować podjęte w tym kierunku działania.
 

Komunikaty

Informujemy, iż w związku z koniecznością prawidłowego wydatkowania, rozliczania i planowania środków finansowych Uczelni, wnioski wyjazdowe, które nie zostały  realizowane w związku z globalnym zagrożeniem epidemicznym, zostają anulowane, zablokowane środki finansowe zostają zwolnione, a ewentualne zagraniczne urlopy szkoleniowe unieważnione.


 

Procedura postępowania w przypadku rezygnacji/odwołania/przerwania/przesunięcia mobilności międzynarodowej

Zwrot poniesionych kosztów i rozliczenie strat będzie rozpatrywane w każdym przypadku indywidualnie. Prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi procedurami.

Procedura rezygnacji/odwołania/przerwania wyjazdu
W przypadku rezygnacji/odwołania/przerwania/przesunięcia terminu wyjazdu należy o tym poinformować mailowo Dział Współpracy z Zagranicą – Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych na adres mailowy: brmm@us.edu.pl. W przypadku wyjazdu finansowanego z projektu należy poinformować o tym również kierownika projektu, który powinien sprawdzić zapisy na ten temat w danym projekcie.

W przypadku rezygnacji/odwołania/przerwania wyjazdu:

 • na który został już zakupiony bilet lotniczy, kolejowy, autobusowy lub wiza w biurze podróży Travelbank, należy skontaktować się mailowo z biurem Travelbank: us@travelbank.com.pl (w tytule maila: UNIWERSYTET ŚLĄSKI), które udzieli informacji o procedurze anulowania biletu i ewentualnych możliwościach uzyskania zwrotu poniesionych kosztów (w zależności od rodzaju biletu) lub o procedurze wcześniejszego powrotu i związanych z tym kosztach. Należy zachować całą korespondencję mailową w tej sprawie w celu udokumentowania zaistniałej sytuacji i podjętych starań o odzyskanie poniesionych kosztów. Należy próbować uzyskać zwrot całości poniesionego kosztu. Uniwersytet Śląski nie dopuszcza możliwości wymiany biletu na vouchery
 • w związku z którym dokonano już przelewu za opłatę konferencyjną, noclegi itp., należy skontaktować się z organizatorem lub hotelem w celu uzyskania informacji o możliwości zwrotu poniesionych kosztów. Należy zachować całą korespondencję w tej sprawie w celu udokumentowania zaistniałej sytuacji i podjętych starań o odzyskanie poniesionych kosztów. W pierwszej kolejności należy próbować uzyskać zwrot całości poniesionego kosztu;
 • na który wpłynęła już zaliczka na konto osoby wyjeżdżającej, należy dokonać przelewu zwrotnego w kwocie otrzymanej waluty.

W przypadku braku możliwości uzyskania zwrotu poniesionych wcześniej kosztów należy niezwłocznie przekazać mailowo do Działu Współpracy z Zagranicą – Biura Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych całą dokumentację podjętych starań w celu odzyskania poniesionych wcześniej kosztów związanych z wyjazdem zagranicznym.


Procedura postępowania w przypadku rezygnacji/odwołania/przerwania przyjazdu
Zwrot poniesionych kosztów i rozliczenie strat będzie rozpatrywane w każdym przypadku indywidualnie. Prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi procedurami.

W przypadku rezygnacji/odwołania/przerwania przyjazdu należy o tym poinformować mailowo Dział Współpracy z Zagranicą – Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych na adres mailowy: brmm@us.edu.pl.
W przypadku przyjazdu finansowanego z projektu należy poinformować o tym również kierownika projektu, który powinien sprawdzić zapisy na ten temat w danym projekcie.


W przypadku rezygnacji/odwołania/przerwania przyjazdu:

 • na który został już zakupiony bilet lotniczy, kolejowy, autobusowy w biurze podróży Travelbank, należy skontaktować się mailowo z biurem Travelbank: us@travelbank.com.pl  (w tytule maila: UNIWERSYTET ŚLĄSKI), które udzieli informacji o procedurze anulowania biletu i ewentualnych możliwościach uzyskania zwrotu poniesionych kosztów (w zależności od rodzaju biletu). Należy zachować całą korespondencję mailową w tej sprawie w celu udokumentowania zaistniałej sytuacji i podjętych starań o odzyskanie poniesionych kosztów. Należy próbować uzyskać zwrot całości poniesionego kosztu. Uniwersytet Śląski nie dopuszcza możliwości wymiany biletu na vouchery;
 • na który została już zrobiona rezerwacja noclegów w obiektach UŚ, należy niezwłocznie odwołać rezerwację pokoi gościnnych w domu asystenta lub ośrodku dydaktycznym;
 • na który została już zrobiona rezerwacja w hotelu (poza obiektami UŚ), należy niezwłocznie odwołać rezerwację w hotelu.

W przypadku braku możliwości uzyskania zwrotu poniesionych wcześniej kosztów należy przekazać do Działu Współpracy z Zagranicą – Biura Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych całą dokumentację podjętych starań w celu odzyskania poniesionych wcześniej kosztów związanych z przyjazdem z zagranicy.
 

Kontakt do Działu Współpracy z Zagranicą
 
Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ
e-mail: brmm@us.edu.pl
tel.: 32 359 18 68 (telefon w godzinach: 7.30–15.30)
tel.: 32 359 14 00 (telefon w godzinach: 7.30–15.30)

Informacje o możliwości mobilności zagranicznych

Zasady realizacji wyjazdów zagranicznych będą zgodne z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej, wytycznych krajowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego  Inspektora Sanitarnego.

Informacje dotyczące bieżących procedur bezpieczeństwa i obostrzeń obowiązujących w poszczególnych krajach są dostępne m.in. na stronach:

Ponadto informujemy, iż 15 czerwca br. KE uruchomiła stronę Re-open EU: https://reopen.europa.eu/enna której można sprawdzić możliwość podróżowania do krajów EU w okresie pandemii.
Dodatkowo sygnalizujemy, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych każdorazowo apeluje o zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/ .
 

Ubezpieczenie

Na okres od 15 sierpnia 2020 roku do 14 sierpnia 2021 roku, Uniwersytet Śląski w Katowicach zawarł umowę z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., na ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i Assistance podczas zagranicznych podróży służbowych.

Ubezpieczeniem są automatycznie objęci:

 • pracownicy, doktoranci, studenci, osoby niebędące pracownikami wyjeżdżający na krótkoterminowe wyjazdy za granicę (do 30 dni) na podstawie Wniosku WP – polecenie wyjazdu służbowego,
 • pracownicy wyjeżdżający na krótkoterminowe wyjazdy za granicę (do 30 dni) na podstawie Wniosku WS – skierowanie za granicę. Ubezpieczeniem zostaną również objęte osoby wyjeżdżające na dłuższe okresy w ramach programów projakościowych Uniwersytetu Śląskiego (np. mobilność kadry). Koszt ubezpieczenia będzie pokrywany ze środków ogólnouczelnianych i nie będzie obciążać budżetów jednostek UŚ. Osoby wyjeżdżające na długoterminowe wyjazdy (powyżej 30 dni) na podstawie Wniosku WP oraz doktoranci i studenci wyjeżdżający na podstawie Wniosku WS są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia kosztów leczenia we własnym zakresie.

Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia na skutek wirusa SARS-CoV-2. Podkreślamy jednak, iż ubezpieczenie nie pokrywa kosztów kwarantanny.

W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, poza granicami Polski, osoba ubezpieczona lub upoważniona powinna niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Infolinią ERGO Hestia, podając numer polisy: 436000226046 dzwoniąc pod numery: 801 107 107 lub 58 555 55 55 - całodobowo dla telefonów komórkowych i połączeń z zagranicy.

W przypadku wyjazdów do krajów Unii Europejskiej i EFTA przypominamy o konieczności zaopatrzenia się w kartę EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Szczegółowe informacje na temat kart EKUZ można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Konferencje on-line

W przypadku udziału w międzynarodowej konferencji on-line dokonanie opłaty odbywa się za pośrednictwem Działu Logistyki. Procedura postępowania w przypadku usługi zagranicznej znajduje się na stronie: https://us.edu.pl/pracownik/procedury-i-obieg-dokumentow/logistyka/schemat-postepowania-i-obieg-dokumentow/ .
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

 • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
 • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
 • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
 • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
 • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved