Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Narzędzie e-learningowe rekomendowane przez UŚ

W ramach realizacji e-learningu Uniwersytet Śląski w Katowicach rekomenduje wykorzystywanie dwóch narzędzi dostępnych dla wszystkich pracowników. Narzędzia te to:

 • Platforma Moodle
 • Microsoft Teams

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi opisami oprogramowania.

Polecamy również videotutoriale dotyczące obsługi platformy Moodle oraz oprogramowania Microsoft Teams, a także rady dotyczące odpowiedniego przygotowania się do prowadzenia e-learningu.


Potrzebujesz wsparcia w zakresie e-learningu? Oto miejsca gdzie możesz uzyskać wsparcie i wymienić doświadczenia z innymi nauczycielami akademickimi: 

Miejsce wpisania kodu w MS Teams


PLATFORMA MOODLE

Aktualnie każdy Wydział UŚ posiada swoją e-platformę Moodle, na której można umieszczać kursy odpowiadające modułom zajęciowym.

W razie pytań o platformę lub potrzeby pomocy podczas tworzenia kursów w Moodle można pisać na adres: administrator_moodle@us.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z videotutorialami do obsługi platformy Moodle.

 

Najważniejsze informacje o Moodle

 1. Lista wszystkich platform dostępna jest pod adresem: https://el.us.edu.pl/
 2. Aby zalogować się do platformy, użyty jest Centralny Punkt Logowania, czyli identycznie jak do USOSWeb. Nie ma potrzeby tworzenia specjalnych kont do logowania.
 3. Pomoc podczas logowania
 4. UWAGA! Aby rozpocząć tworzenie dowolnej zawartość kursu należy koniecznie włączyć tryb edycji (prawy górny róg platformy „zębatka” i opcja->”Włącz tryb edycji”)
 5. Dodanie materiału w postaci pliku (Word, Excel, PowerPoint, PDF, itp.) do platformy 
 6. Dodanie linku do strony zewnętrznej
 7. Dodanie forum dyskusyjnego
 8. Dodanie strony z tekstem i grafiką wpisaną bezpośrednio do systemu
 9. Dodanie komunikacji on-line (chat)
 10. Forum dyskusyjne
 11. Dostęp do kursu dla studentów

 

Do czego można wykorzystać platformę?
 
Repozytorium materiałów dydaktycznych - często materiały pomocnicze (dokumenty DOC, PPT, PDF, itp.) wysyłane są studentom za pomocą poczty elektronicznej. Niesie to za sobą wiele niedogodności. Te same materiały można umieścić na e-platformach wydziałowych, co pozwala na:

 • ciągły dostęp do tychże materiałów,
 • przeglądanie zawsze najnowszej wersji dokumentów,
 • jedno miejsce, gdzie student będzie szukał nowych plików,
 • możliwość zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych (dostęp do kursu poprzez hasło),
 • kontrola nad tym, kto i kiedy przeglądał dany dokument.

 
Miejsce oddawania projektów/sprawozdań - platforma umożliwia gromadzenie również materiałów przesłanych przez studentów. Zaletą jest:

 • jedno miejsce gromadzenia plików (zamiast otrzymywania ich na skrzynkę pocztową, a później poszukiwania wśród innych wiadomości e-mail),
 • bezproblemowy dostęp do nich z dowolnego miejsca,
 • ograniczenie czasu oddania
 • możliwość oceny przesłanych materiałów,
 • odsyłania plików do poprawy, komentarzy, itp.


Sylabus do zajęć - w kursie można umieścić zarówno program zajęć, jak również materiały oraz spis literatury do przedmiotu.


Dziennik ocen - kurs można traktować jak elektroniczny dziennik, w którym mamy możliwość:

 • oceny zarówno przesłanych materiałów, plików, quizów, sprawozdań, ale również oceny zadań wykonanych fizycznie i nie wysłanych do kursu.
 • ocena końcowa jest wyliczana automatycznie według wybranego schematu, jak również wyliczona według wzoru (wymagań) prowadzącego z uwzględnieniem wag, mnożników, itp.


Zamknięte forum dyskusyjne - dodając do kursu forum dyskusyjne możemy tworzyć zamknięte dyskusje ukierunkowane na dany temat z możliwością wzajemnej oceny postów przez studentów, istnieje kilka gotowych typów forów, które pozwalają np. na pokazanie studentom innych postów dopiero po umieszczeniu przez nich własnej odpowiedzi. Istnieje możliwość ograniczania ilości wiadomości i czasu pomiędzy kolejnymi postami publikowanymi w systemie.


Narzędzie do komunikacji on-line (wideo, audio, czat) - platforma umożliwia wiele form komunikacji studentów i prowadzących, od najprostszej - forum dyskusyjnego, poprzez czat (uproszczona wersja komunikatora Messenger), do wideokonferencji (audio + wideo), w tej ostatniej istniej również możliwość podglądu ekranu, czy też pokazania prezentacji, UWAGA! W aktualnej sytuacji preferowane jest użycie aplikacji Microsoft Teams do prowadzenia e-zajęć (Webinaria)


Narzędzie do pretestów/kolokwium - system posiada wiele form automatycznego sprawdzania wiedzy studentów zarówno w formie pytań tekstowych, jak również graficznych. Większość z nich może być oceniana automatycznie bez udziału prowadzącego, co świetnie nadaje się na pretesty do zajęć, dające obraz przygotowania się do ćwiczeń. Oceny z testów automatycznie pojawiają się w dzienniku ocen, można ograniczać czas trwania testu, a także okres w jakim jest dostępny.


Wspomaganie nauczania - Istnieje możliwość utworzenia kursu zawierającego zarówno materiały pomocnicze w formie dokumentów, linków do stron www oraz materiałów audio i wideo w połączeniu z elementami odpytywania (quizy, lekcje) oraz zadaniami. Kurs taki może być wykorzystany bezpośrednio podczas zajęć, jak również, jako materiał pomocniczy.


Pełny kurs w trybie e-learning - platforma Moodle umożliwia utworzenie pełnego kursu e-learning, który zastępuje tradycyjne formy. Wtedy zamiast tradycyjnych zajęć studenci uczestniczący w kursie samodzielnie zdobywają wiedzę przechodząc przez poszczególne tematy, czytając i oglądając przygotowane materiały, wykonując quizy i zadania, dyskutując na forach oraz krontaktując się z prowadzącym poprzez czat, czy też wideokonferencje.
 

Wszelkie informacje o działalności Centrum Kształcenia na Odległość oraz platformy Moodle znajdą Państwo na stronie: https://el.us.edu.pl/cko/


 

MICROSOFT TEAMS

Teams to aplikacja pakietu Office 365 – dostępna dla każdego pracownika i studenta Uniwersytetu Śląskiego. Główne możliwości aplikacji to:

 • tworzenie zespołu z dedykowaną grupą studencką; 
 • czat grupowy lub indywidualny; 
 • udostępnianie plików, linków, prezentacji; 
 • podpinanie innych źródeł i narzędzi jak YouTube, Trello, MindMeister, Jira, GitHub, Evernote; 
 • integracja z innymi aplikacjami Office 365; 
 • wideokonferencje lub połączenia głosowe w czasie rzeczywistym z opcją nagrania i udostępnienia; 
 • w czasie trwania wideokonferencji udostępnianie plików, pulpitu, linków, prezentacji; 
 • notes zajęć; 
 • zadania dla studentów z punktacją i wymaganiami; 
 • ocenianie i informacja zwrotna. 

Ze względu na swoją wielofunkcyjność Teams może być niejako “centrum dowodzenia” dla organizacji współpracy ze studentami, integrując wielość rozwiązań w ramach jednego narzędzia. 

Zapraszamy do zapoznania się z videotutorialami do obsługi oprogramowania Microsoft Teams.

 

W razie pytań o aplikację Microsoft Teams lub potrzeby pomocy można pisać na adres: uniwersytetotwarty@us.edu.pl. W tytule maila proszę wpisać TEAMS.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

 • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
 • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
 • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
 • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
 • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved