Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Nauczyciele akademiccy

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2020 r.

Podstawowe informacje dla nauczycieli akademickich w związku z okresem zawieszenia zajęć dydaktycznych

1. Zmiany w organizacji roku akademickiego

Na mocy Zarządzenia nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 marca 2020 r. oraz zmieniającym go Zarządzeniem nr 29/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zawieszone zostało prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim. Czas trwania zawieszenia będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Jeżeli okaże się, że potrwa ono dłużej, możliwe będą zmiany w organizacji roku akademickiego 2019/2020 polegające na wydłużeniu okresu odbywania zajęć dydaktycznych w semestrze letnim oraz przesunięciu sesji egzaminacyjnej na późniejszy okres (np. na lipiec). Po zakończeniu zawieszenia zajęć zostaną również zreorganizowane harmonogramy zajęć, z uwzględnieniem tego, które przedmioty i w jakim stopniu udało się w międzyczasie zrealizować zdalnie. Możliwe jest więc, że w przypadku modułów, które w dużej części będą prowadzone zdalnie, nie będzie konieczne realizowanie całości lub części godzin dydaktycznych, natomiast tam, gdzie zastosowanie metod zdalnych nie będzie możliwe, będziemy intensyfikowali proces kształcenia poprzez zwiększanie liczby godzin danych zajęć w tygodniu. Szczegóły reorganizacji harmonogramów zajęć i procesu dydaktycznego określą dyrektorzy kierunków studiów w porozumieniu z dziekanami.

Prosimy, by w swoich planach na miesiące letnie uwzględnili Państwo, iż w związku z obecną sytuacją może być konieczna regularna obecność w pracy, szczególnie w miesiącach czerwcu, lipcu i wrześniu. Może to skutkować również koniecznością zmian w już zaplanowanych urlopach.

2. Zdalne prowadzenie zajęć

Aby ograniczyć negatywny wpływ sytuacji epidemiologicznej na realizację procesu dydaktycznego, zalecamy nauczycielom akademickim, aby w okresie zawieszenia zajęć starali się tam, gdzie to możliwe, umożliwić studentom zrealizowanie jak największej ilości przewidzianego w ramach zajęć materiału poprzez nauczanie prowadzone zdalnie. Warto pamiętać, że kluczowe w procesie kształcenia jest osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się. Jeżeli uda się to zrobić zdalnie, nie będzie konieczności nadrabiania danego materiału poprzez odrabianie zajęć po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych. Informacje o możliwych rozwiązaniach technicznych w zakresie realizacji zajęć zdalnie dostępne są w dziale E-learning.

W sprawie ustalenia szczegółów dotyczących prowadzenia przez Państwa zajęć w formie zdalnej prosimy kontaktować się z dyrektorem kierunku studiów właściwym dla kierunku, na którym prowadzą Państwo zajęcia. Zachęcamy do zapoznania się z listą dyrektorów kierunków.

3. Kontakt ze studentami i prowadzenie konsultacji

Prosimy, by w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne, nie spotykać się ze studentami bezpośrednio, ale prowadzić konsultacje w formie zdalnej – mailowo, telefonicznie lub online (np. poprzez komunikatory Skype, Messenger lub z wykorzystaniem podobnego oprogramowania).

Mają Państwo możliwość kontaktu ze studentami za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOSweb (zapraszamy do zapoznania się z instrukcją kontaktu ze studentami poprzez USOSweb). Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek zalecił studentom, by zaktualizowali własne adresy e-mail w systemie USOSweb oraz by kontaktowali się z Państwem z wykorzystaniem Państwa służbowych adresów w domenie @us.edu.pl. Prosimy zatem, by regularnie odbierali Państwo służbową pocztę. Jeśli zachodzi konieczność spotkania bezpośredniego, prosimy o zachowanie należytych środków ostrożności.

4. Sesja poprawkowa semestru zimowego

Semestr zimowy zostanie rozliczony na podstawie ocen wpisanych studentom do systemu USOSweb. Należy więc jak najszybciej uzupełnić brakujące oceny. Równolegle prosimy o powstrzymanie się z wpisywaniem ocen do indeksów (po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć zostanie ustalone, jak rozwiązać kwestię brakujących wpisów w indeksach).

Studentom, którzy w ostatnich dniach sesji nie mogli stawić się na zaliczenie lub egzamin w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, będą przywracane terminy zaliczenia/egzaminu po zakończeniu tego okresu. O szczegółowych rozwiązaniach rozstrzyga dziekan.

Studenci, którzy z innych powodów nie zdążą do czasu zakończenia sesji poprawkowej zdobyć wymaganych zaliczeń lub egzaminów, a nie zwrócili się jeszcze o przedłużenie sesji, będą mogli to zrobić po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych i wtedy uzyskać niezbędne oceny. O szczegółowych rozwiązaniach rozstrzyga dziekan.

Egzaminy, obrony prac dyplomowych, posiedzenia komisji (w tym doktorskich i habilitacyjnych) mogą odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych przez dziekana i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

5. Czy w ramach realizacji pracy zdalnej obowiązują szczególne zasady dotyczące ochrony danych osobowych

6. Jak dbać o swój dobrostan psychiczny w trakcie epidemii

Zalecenia WHO
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że wymuszona izolacja społeczna może, niestety, negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, zwłaszcza w połączeniu ze wzmożoną ekspozycją na media. W ramach zaleceń mających na celu chronić nasze zdrowie psychiczne WHO sugeruje ograniczenie ekspozycji na informacje o epidemii do maksimum dwóch sytuacji dziennie, filtrowanie niewiarygodnych, powodujących dyskomfort źródeł, a nawet celowy wysiłek podejmowany w kierunku rozprzestrzeniania informacji pozytywnych.

Niebagatelne znaczenie dla naszej kondycji psychicznej będzie też miało zachowanie zdrowego trybu życia, wyrażające się regularnymi ćwiczeniami fizycznymi, odpowiednią ilością snu, zbilansowaną dietą, ale i zapewnianiem sobie rozrywek dopasowanych do naszych indywidualnych potrzeb.

Zaoszczędzony na śledzeniu doniesień medialnych czas powinniśmy więc po części poświęcić sobie. Jednak fundamentalne znaczenie dla naszego samopoczucia będzie miało podtrzymywanie więzi międzyludzkich. Unikajmy sytuacji konfliktowych, aktywnie budujmy sieci wsparcia, utrzymujmy, a nawet intensyfikujmy kontakty, nawet jeśli będą to tylko kontakty na odległość.

Szczególną troską otoczmy osoby starsze i dzieci. Zwłaszcza te drugie potrzebują w sytuacjach kryzysowych wzmożonej uwagi, poczucia wsparcia, ale i przestrzeni do swobodnego wyrażania swoich emocji.

Przyjęcie odpowiedniej perspektywy na pewno pomoże nam lepiej radzić sobie z nieuniknionym w takich sytuacjach stresem. Perspektywę tę może nam dyktować niespotykana dotąd współpraca i zaangażowanie tysięcy instytucji publicznych i milionów osób na całym świecie, których wspólnym celem jest jak najszybsze opanowanie pandemii i usunięcie jej skutków.

link do strony: Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak

link do strony: Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego (aktualne informacje i zalecenia)

7. Wsparcie psychologiczne dla pracowników

Znajdujemy się obecnie w niecodziennej, wyjątkowo trudnej sytuacji. W naszym życiu rodzinnym, towarzyskim i zawodowym, musiały zajść zmiany, niejednokrotnie wywracające dotychczasowe funkcjonowanie do góry nogami. Musimy podejmować decyzje i działania, z którymi bardzo trudno samemu sobie poradzić. Możecie Państwo liczyć na pomoc specjalistów z Instytutu Psychologii UŚ!
  
Skontaktuj się z nami jeżeli potrzeba Ci wsparcia, czy po prostu rozmowy lub jeśli masz trudności z:

 • radzeniem sobie z sytuacją dookoła, lękiem, stresem i napięciem, które u Ciebie wywołuje,
 • z domową kwarantanną i jej wpływem na relacje z Twoimi bliskimi,
 • z pracą w nowej, wirtualnej rzeczywistości, z przekonaniem się do niej, zorganizowaniem i efektywnością,
 • z poukładaniem codzienności tak, żeby żyło Ci się dobrze, dbając o zdrowie Twoje i otoczenia.

Dominik Adamek – psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz znajdującymi się w trudnej sytuacji zawodowej, zdobywane w śląskich fundacjach, stowarzyszeniach oraz pomocy społecznej.
Kontakt: dominik.adamek@us.edu.pl

Maciej Janowski – psycholog. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pomocowej i terapeutycznej w Ośrodku Promocji Rodziny w Chorzowie. Kontakt: maciej.janowski@us.edu.pl

Anita Pollak – psycholog kliniczny, terapeuta behawioralny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz pochodzącymi ze środowisk zagrożonych psychopatologią. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań jest problematyka przeżywania stresu – jego uwarunkowań i konsekwencji dla zdrowia – oraz psychologia pracy, szczególnie reagowanie pracowników na zmiany organizacyjne. Kontakt: anita.pollak@us.edu.pl

Izabela Rajska-Kulik - psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w pracy z osobami chorymi somatycznie hospitalizowanymi na oddziale onkologicznym i chemioterapii. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w ramach całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kontakt: izabela.rajska-kulik@us.edu.pl

Ewa Wojtyna - lekarz psychiatra, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, psychoonkolog i superwizor psychoonkologii. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z chorymi psychicznie w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym i w ramach psychiatrii konsultacyjnej) oraz w pomocy psychologicznej i psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla osób z problemami psychicznymi i somatycznymi. Kontakt: ewa.wojtyna@us.edu.pl

8. Gdzie mogą Państwo uzyskać informacje

( 800 190 590

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

: FAQ NFZ

Odpowiedzi NFZ na najczęściej zadawane pytania związane z koronawirusem.

( Dane kontaktowe jednostek administracji ogólnouczelnianej UŚ

: Helpdesk Uniwersytetu Śląskiego

Platforma, za pośrednictwem której można zadać pytanie dotyczące funkcjonowania uczelni w sytuacji zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

 • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
 • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
 • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
 • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
 • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved