Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2020 r.

Przygotowaliśmy dla Państwa miejsce, w którym znajdują się najważniejsze informacje dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach w grupie NNA.

 

1. Zarządzenia wydawane w uniwersytecie w związku z sytuacją spowodowaną SARS-CoV-2

2. Komunikaty na temat funkcjonowania administracji uniwersytetu w związku z epidemią

3. Organizacja pracy jednostek administracji została dostosowana do zaleceń MNiSW

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmianom uległ dotychczasowy sposób organizacji pracy większości działów administracji ogólnouczelnianej oraz wydziałowej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat organizacji pracy jednostek administracji wraz z danymi kontaktowymi.

4. Pracownicy uniwersytetu mogą korzystać z narzędzi wspomagających pracę zdalną i zespołową

Praca zdalna 

Zarządzenie nr 34 rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 17 marca 2020 r. oraz 

Zarządzenie nr 54 rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w uniwersytecie wprowadza możliwość zlecenia pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego wykonywania pracy zdalnej. 

 

Komunikat Działu Informatycznych Systemów Zarządzania w sprawie możliwości pracy zdalnej (DISZ):

Szanowni Państwo,

Informujemy, że by mieć możliwość pracy zdalnej, konieczne jest posiadanie komputera służbowego (laptopa) w domenie rektoratu z systemem Windows 10 oraz telefonu komórkowego, na którym zostanie uruchomiona aplikacja do generowania tokenów dostępowych. Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące przydatności posiadanego komputera, prosimy o dostarczenie go do DISZ (pokój 15), byśmy mogli to zweryfikować. Informujemy jednocześnie, że ostateczna lista osób, które będą mogły pracować zostanie określona przez Władze Kanclerskie.

Dział Informatycznych Systemów Zarządzania

Narzędzia wspomagające pracę zdalną

Przypominamy o możliwości korzystania z aplikacji wspomagających pracę zdalną i zespołową, oferowanych w ramach usługi MS Office 365. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem na ten temat.

W celu aktywacji konta w usłudze MS Office 365 należy zalogować się w serwisie USOSweb na stronie: https://usosweb.us.edu.pl, a następnie wybrać zakładkę „Dla wszystkich” znajdującą się w górnej części strony. Po jej kliknięciu pojawi się lista modułów systemu USOSweb. Wybierając moduł Office 365, uruchomimy proces aktywacji konta.

Przydatne pliki:

Aktywacja konta Office 365

Regulamin korzystania z usługi Office 365 w UŚ   

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z narzędziami wspomagającymi e-learning oraz publikacjami na temat dobrych praktyk radzenia sobie z wyzwaniami pracy świadczonej w systemie zdalnym, przygotowanymi w ramach akcji #UŚwspiera

5. Czy w ramach realizacji zdalnej obowiązują szczególne zasady dotyczące ochrony danych osobowych

6. Wprowadzamy profilaktykę zakażania się koronawirusem w miejscu pracy

Prosimy o zapoznanie się z informacją opracowaną na podstawie materiałów Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia – podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

Zachęcamy również do obejrzenia materiału filmowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat sposobów ochrony przed koronawirusem.

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo w budynkach uniwersytetu wprowadzona została kontrola ruchu osobowego. Prosimy o stosowanie się do wytycznych administratorów budynków oraz pracowników ochrony.

 

7. Jak dbać o swój dobrostan psychiczny w trakcie epidemii

Zalecenia WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że wymuszona izolacja społeczna może, niestety, negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, zwłaszcza w połączeniu ze wzmożoną ekspozycją na media. W ramach zaleceń mających na celu chronić nasze zdrowie psychiczne WHO sugeruje ograniczenie ekspozycji na informacje o epidemii do maksimum dwóch sytuacji dziennie, filtrowanie niewiarygodnych, powodujących dyskomfort źródeł, a nawet celowy wysiłek podejmowany w kierunku rozprzestrzeniania informacji pozytywnych.

Niebagatelne znaczenie dla naszej kondycji psychicznej będzie też miało zachowanie zdrowego trybu życia, wyrażające się regularnymi ćwiczeniami fizycznymi, odpowiednią ilością snu, zbilansowaną dietą, ale i zapewnianiem sobie rozrywek dopasowanych do naszych indywidualnych potrzeb.

Zaoszczędzony na śledzeniu doniesień medialnych czas powinniśmy więc po części poświęcić sobie. Jednak fundamentalne znaczenie dla naszego samopoczucia będzie miało podtrzymywanie więzi międzyludzkich. Unikajmy sytuacji konfliktowych, aktywnie budujmy sieci wsparcia, utrzymujmy, a nawet intensyfikujmy kontakty, nawet jeśli będą to tylko kontakty na odległość.

Szczególną troską otoczmy osoby starsze i dzieci. Zwłaszcza te drugie potrzebują w sytuacjach kryzysowych wzmożonej uwagi, poczucia wsparcia, ale i przestrzeni do swobodnego wyrażania swoich emocji.

Przyjęcie odpowiedniej perspektywy na pewno pomoże nam lepiej radzić sobie z nieuniknionym w takich sytuacjach stresem. Perspektywę tę może nam dyktować niespotykana dotąd współpraca i zaangażowanie tysięcy instytucji publicznych i milionów osób na całym świecie, których wspólnym celem jest jak najszybsze opanowanie pandemii i usunięcie jej skutków.

lMental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak

Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego strona z aktualnymi informacjami i zaleceniami

Placówki świadczące nieodpłatne usługi zdalnego wsparcia psychologicznego w miastach uniwersyteckich

Katowice

Sosnowiec 

Zdalnego wsparcia psychologicznego udzielają w godz. 8:00–20:00 psycholodzy z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu –  ( 32 298 93 87.

Chorzów

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie uruchomił specjalny telefon dla osób w kryzysie związanym z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego. Infolinia dostępna jet od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00

Jeśli potrzebujesz porady psychologicznej zadzwoń pod numer 535 182 904 

Cieszyn

Osobom objętym kwarantanną wsparcia psychologicznego udziela Punkt Interwencji Kryzysowej w Cieszynie w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” – ( 33 479 53 54.

Linia Wsparcia

Ogólnopolska, całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna świadczona za pośrednictwem telefonu, skrzynki e-mail lub czatu ze specjalistą. Na stronie dostępna jest także aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która pomaga osobom poszukującym pomocy samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje w sposób szybszy i prostszy.

Teleporady medyczne

Dzięki teleporadzie medycznej można otrzymać:

 • zalecenia,
 • e-zwolnienie,
 • e-receptę,
 • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Wykaz placówek POZ udzielających teleporad medycznych w województwie śląskim

Medycyna pracy

W przypadku trudności z dodzwonieniem się na infolinię CenterMed w sprawach dotyczących badań z zakresu medycyny pracy prosimy o kontakt z placówką za pośrednictwem skrzynki: biuro-katowice@centermed.pl.

8. Wsparcie psychologiczne dla pracowników

Znajdujemy się obecnie w niecodziennej, wyjątkowo trudnej sytuacji. W naszym życiu rodzinnym, towarzyskim i zawodowym, musiały zajść zmiany, niejednokrotnie wywracające dotychczasowe funkcjonowanie do góry nogami. Musimy podejmować decyzje i działania, z którymi bardzo trudno samemu sobie poradzić. Możecie Państwo liczyć na pomoc specjalistów z Instytutu Psychologii UŚ!
  
Skontaktuj się z nami jeżeli potrzeba Ci wsparcia, czy po prostu rozmowy lub jeśli masz trudności z:

 • radzeniem sobie z sytuacją dookoła, lękiem, stresem i napięciem, które u Ciebie wywołuje,
 • z domową kwarantanną i jej wpływem na relacje z Twoimi bliskimi,
 • z pracą w nowej, wirtualnej rzeczywistości, z przekonaniem się do niej, zorganizowaniem i efektywnością,
 • z poukładaniem codzienności tak, żeby żyło Ci się dobrze, dbając o zdrowie Twoje i otoczenia.

Dominik Adamek – psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz znajdującymi się w trudnej sytuacji zawodowej, zdobywane w śląskich fundacjach, stowarzyszeniach oraz pomocy społecznej.
Kontakt: dominik.adamek@us.edu.pl

Maciej Janowski – psycholog. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pomocowej i terapeutycznej w Ośrodku Promocji Rodziny w Chorzowie. Kontakt: maciej.janowski@us.edu.pl

Anita Pollak – psycholog kliniczny, terapeuta behawioralny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz pochodzącymi ze środowisk zagrożonych psychopatologią. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań jest problematyka przeżywania stresu – jego uwarunkowań i konsekwencji dla zdrowia – oraz psychologia pracy, szczególnie reagowanie pracowników na zmiany organizacyjne. Kontakt: anita.pollak@us.edu.pl

Izabela Rajska-Kulik - psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w pracy z osobami chorymi somatycznie hospitalizowanymi na oddziale onkologicznym i chemioterapii. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w ramach całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kontakt: izabela.rajska-kulik@us.edu.pl

Ewa Wojtyna - lekarz psychiatra, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, psychoonkolog i superwizor psychoonkologii. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z chorymi psychicznie w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym i w ramach psychiatrii konsultacyjnej) oraz w pomocy psychologicznej i psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla osób z problemami psychicznymi i somatycznymi. Kontakt: ewa.wojtyna@us.edu.pl

9. Gdzie mogą Państwo uzyskać informacje

( 800 190 590

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

: FAQ NFZ

Odpowiedzi NFZ na najczęściej zadawane pytania związane z koronawirusem.

( Dane kontaktowe jednostek administracji ogólnouczelnianej UŚ

: Helpdesk Uniwersytetu Śląskiego

Platforma, za pośrednictwem której można zadać pytanie dotyczące funkcjonowania uczelni w sytuacji zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

 • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
 • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
 • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
 • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
 • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved