Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Pytania doktorantów

                                                                                                                                                                                                          Ostatnia aktualizacja: 16.03.2020 r.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadawane przez doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne pytania można przekazywać z użyciem systemu HELPDESK (LINK).


 

1. Do kiedy będą wstrzymane wyjazdy zagraniczne? Czy planowane jest wstrzymanie wszystkich wyjazdów doktorantów w ramach projektu PROM (nawet sierpieńwrzesień), niezależnie od kierunku?
 
Wszystkie wyjazdy, niezależnie od destynacji, zostały wstrzymane do odwołania. To samo dotyczy przyjazdów na UŚ gości z zagranicy. Wciąż nie wiadomo, jak sytuacja będzie się prezentować za kilka miesięcy, zatem żadna decyzja dotycząca potencjalnego wstrzymania wszystkich wyjazdów doktorantów w ramach projektu PROM nie została jeszcze podjęta. Obecnie zalecamy przesunięcie wszystkich planowanych mobilności na najpóźniejszy możliwy termin (wrzesień) oraz wstrzymanie się z zakupem biletów lotniczych itp.
 
2. Jeśli obecna sytuacja utrzyma się do września, czy NAWA planuje przedłużyć okres rozliczeniowy projektu PROM, aby doktoranci mogli zrealizować mobilności w późniejszym terminie, czy też wyjazdy i przyznane finansowanie przepadną?
 
Wciąż nie wiemy, jakie kroki podejmie NAWA. Jeśli tylko zostaną ogłoszone jakieś informacje, z pewnością będziemy je publikować.
 
3. Jeśli NAWA nie przedłuży okresu rozliczeniowego – czy osoby, którym zostało przyznane finansowanie będą musiały raz jeszcze wziąć udział w konkursie, czy też automatycznie zostanie im przyznane finansowanie podczas kolejnej edycji PROM?
 
Jako iż nie wiadomo jeszcze, czy mobilności ostatecznie zostaną odwołane, nie zostały jeszcze podjęte decyzje w tej kwestii.
 
4. Czy doktoranci mają obecnie możliwość korzystania z laboratoriów na uczelni? Niektórzy doktoranci nie zostali wpuszczeni na teren uczelni przez ochronę.
 
Obecnie zawieszone są jedynie zajęcia dydaktyczne, praca naukowa jest zatem kontynuowana, a doktoranci potencjalnie mogliby swoją pracę na uczelni kontynuować. Jednakże w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo doktorantów i pracowników, dyrektorzy jednostek, dziekani czy promotorzy namawiają raczej do ograniczenia do minimum wizyt na uczelni oraz do wykonywania pracy zdalnie na tyle, na ile jest to możliwe. Zatem decyzja o wpuszczaniu lub zakazie wstępu do budynków leży po stronie władz wydziałowych/instytutowych. W wyjątkowych przypadkach, w których niezbędna jest wizyta na uczelni, rekomenduje się zatem kontakt z promotorami, a następnie, w razie potrzeby – z decyzyjnymi władzami wydziałowymi.
 
5. Czy konkurs na podział środków, którymi dysponuje Samorząd Doktorantów zakończy się wraz z ustalonym pierwotnie terminem, czy też termin przyjmowania wniosków zostanie przesunięty?
 
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów zadecydowała o przeniesieniu terminu przyjmowania wniosków na 19 kwietnia 2020 r. Mimo iż nabór ma miejsce online, fundusze zapewne w dużej mierze miałyby być przeznaczone m.in. na organizację lub udział w konferencjach, wyjazdy badawcze i inne mobilności, które są obecnie zawieszone.

 

 

 

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

  • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
  • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
  • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
  • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
  • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved