Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Studenci i doktoranci

1. Organizacja roku akademickiego
2. E-learning w okresie zawieszenia dydaktyki
3. Zaliczenia i egzaminy
4. Legitymacje studenckie
5. Akademiki
6. Biblioteki
7. Działanie dziekanatów
8. Wyjazdy zagraniczne
9. Studenci zagraniczni

 

Najważniejsze informacje dla studentów i doktorantów w związku z okresem zawieszenia dydaktyki w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.


Okres wszystkich ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni obowiązuje do dnia uchylenia Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 z późniejszymi zmianami (Zarządzenie nr 29).

 

1. Organizacja roku akademickiego
Obecnie obowiązuje dotychczasowa organizacja roku akademickiego, która dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/organizacja-roku-akademickiego/.

Możliwe, że z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktycznych ulegnie ona zmianie. Aktualne informacje będą publikowane na stronie www.koronawirus.us.edu.pl i www.us.edu.pl.

 

2. E-learning w okresie zawieszenia dydaktyki 
Uniwersytet Śląski jest w trakcie przygotowywania oferty zajęć e-learningowych dla studentów, które zastąpią zajęcia realizowane w standardowym trybie. Realizacja zajęć zdalnych pozwoli na ograniczenie konieczności nadrabiania strat po ustaniu zawieszenia dydaktyki. Możliwe, że w przypadku niektórych zajęć przejście na tryb e-learningowy nie będzie możliwe, przez co konieczne będzie przedłużenie roku akademickiego. Wszystkie informacje na temat zdalnej dydaktyki dostępne będą na stronie poświęconej e-learningowi.

 

3. Zaliczenia i egzaminy
Sesja zimowa 2019/2020

Jeśli dziekan wydziału nie zdecydował o automatycznym wydłużeniu sesji poprawkowej, to studenci, którzy nie zdążą uzyskać zaliczeń lub zaliczyć egzaminów, a nie zwrócili się jeszcze o przedłużenie sesji, będą mogli to zrobić po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Dodatkowo, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, egzaminy, obrony prac dyplomowych, posiedzenia komisji (w tym doktorskich i habilitacyjnych) mogą odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych przez dziekana i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Sesja letnia 2019/2020

Zasady zaliczenia przedmiotów i przeprowadzania egzaminów będą zależne od tego, jak długo będzie trwał stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z nim ograniczenia w działaniu uczelni. Wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane i przekazywane.

 

4. Legitymacje studenckie
Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów została automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie. 

 

5. Akademiki
W związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 działania władz województwa nieuchronnie zmierzają do zagospodarowania domów studenckich, którymi dysponują śląskie uczelnie i przeznaczenia tych obiektów dla osób podlegających kwarantannie.

Najkorzystniej będzie, gdy ci ze studentów, którzy mogą udać się do własnych domów, uczynią to najszybciej, jak to będzie możliwe. Studentom, którzy nie mogą znaleźć schronienia we własnych domach, gwarantujemy zakwaterowanie, aczkolwiek należy liczyć się z czasowym przeniesieniem do innego pokoju, a nawet do innej lokalizacji.

Rzeczy osobiste, które pozostaną na miejscu, zostaną komisyjnie zabezpieczone i przekazane do depozytów. W miarę możliwości prosimy o zabezpieczenie mienia, używając kartonów oraz worków, które będą zainteresowanym dostarczane na bieżąco. Bardzo prosimy o pilny kontakt z administracją domów studenckich w celu ustalenia i zaplanowania wszystkich szczegółów.

Studenci, którzy opuścili pokój akademicki w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, zostawiając w nim swoje rzeczy osobiste, od dnia 17.03.2020 nie będą ponosić dalszych opłat, podobnie jak studenci, którzy wykwaterowali się ze względu na nakaz wykwaterowania.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z zarządzeniem Rektora, wstrzymane zostało kwaterowanie nowych osób w domach studenckich i innych obiektach mieszkalnych uczelni oraz wprowadzono zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych.

 

6. Biblioteki
Wszelkie informacje na temat funkcjonowania bibliotek w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych znajdują się na stronie poświęconej temu tematowi

 

7. Działanie dziekanatów 
Dziekanaty działają w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora administracja uczelni w porozumieniu z dziekanami wydziałów zapewnia, że wszystkie sprawy związane z tokiem studiów, które wymagały osobistej obecności w dziekanacie, w szczególności wnioski o przedłużenie sesji, rozliczenie semestru lub zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej, będą załatwiane w trybie zdalnym.

W przypadku konieczności uzupełnienia oceny w indeksie lub w systemie USOS dziekanat postara się o dokonanie takiego uzupełnienia w drodze kontaktu z właściwym prowadzącym na podstawie ocen wpisanych do systemu USOS lub przesłanego pocztą elektroniczną skanu lub zdjęcia odpowiedniego wpisu w indeksie.

Prosimy o kontaktowanie się z dziekanatami poprzez adresy e-mail bądź telefonicznie. Na stronie poświęconej dziekanatom znajdują się wszystkie dane kontaktowe.

 

8. Wyjazdy zagraniczne
Na mocy Zarządzenia Rektora wstrzymano wszelkie wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów oraz wszelkie przyjazdy z zagranicy do uczelni.

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz odzyskać poniesione koszty lotów, biletów na pociągi, opłat konferencyjnych, wynajmów mieszkań, rezerwacji w hotelach, to w przypadku podróży realizowanych przez uczelnię sprawy te należy konsultować indywidualnie z pracownikami Działu Współpracy z Zagranicą (kontakt tel.: +48 32 359 11 78, +48 32 359 13 67, +48 504 124 386; e-mail: international@us.edu.pl).

Szczegółowe informacje znajdują się także na podstronie poświęconej mobilności studentów i pracowników.

 

9. Studenci zagraniczni
Na Uniwersytecie Śląskim do dyspozycji studentów zagranicznych pozostaje Biuro Wymiany Międzynarodowej działające w ramach Działu Współpracy z Zagranicą (kontakt tel.: +48 32 359 11 78, +48 32 359 13 67; e-mail: erasmus@us.edu.pl).

Dodatkowo przy Samorządzie Studenckim Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach działa Komisja ds. Zagranicznych, do której można kierować wszystkie swoje pytania (e-mail: mkaminska4@us.edu.pl).

W trosce o studentów zagranicznych Parlament Studentów RP stworzył stronę internetową, na której zamieszczone zostały najważniejsze informacje.

Informacje istotne dla studentów zagranicznych można znaleźć również na podstronie https://www.koronawirus.us.edu.pl/pl/studenci-zagraniczni-foreign-students.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW UŚ PRZEBYWAJĄCYCH POZA GRANICAMI POLSKI - 22.05.2020 r.

Studenci przebywający obecnie poza granicami Polski, w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, proszeni są o pozostanie w miejscu pobytu. Zajęcia dydaktyczne oraz sesję egzaminacyjna semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 będzie realizowana wyłącznie w formie zdalnej (online).

Osoby przyjeżdżające do Polski spoza Unii Europejskiej zobowiązane są odbyć 2-tygodniową kwarantannę. Nie ma możliwości, by odbyć ją w akademiku.

Organizacja roku akademickiego nie ulega zmianie:
- egzaminacyjna sesja letnia: 8.06.2020-30.06.2020 r.
- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego: 1.09.2020-25.09.2020 r.
- zaliczenia i egzaminy z zajęć, które nie mogły być prowadzone zdalnie, zostaną przeprowadzone po zakończeniu realizacji tych zajęć w terminach określonych przez Dziekanów.

Studenci, którzy mieszkali w akademiku i wyjechali pozostawiając w nim rzeczy, proszeni są o kontakt z kierownikiem akademika w celu ustalenia sposobu postępowania z ich własnością.


Odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania – FAQ

Zachęcamy do zapoznania się z treścią FAQ dla studentówdoktorantów. Pytania można zgłaszać z użyciem systemu HELPDESK.

Wsparcia i informacji udziela również Centrum Obsługi Studentów UŚ.

Cały czas do dyspozycji pozostaje Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (FB: Samorzad.Studencki.US; e-mail: urss@us.edu.pl).

 

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2020 r.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

  • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
  • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
  • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
  • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
  • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved