Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Zarządzenia władz uczelnianych oraz prawodawstwo zw. z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2

Prawodawstwo związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2


 

Zarządzenia Rektora UŚ

 • Zarządzenie nr 141/2020 z dnia 31.08.2020 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu pt.: „Koronaświat – moje życie w czasie pandemii”.
 • Zarządzenie nr 137/2020 z dnia 27.08.2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zniesienia zakazów i nakazów obowiązujących w domach studenckich i domach asystenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 26.06.2020 Rektora UŚ w sprawie zniesienia zakazów i nakazów obowiązujących w domach studenckich i domach asystenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Zarządzenie nr 89/2020 z dnia 18.06.2020 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa dla Obiektu Sportowego UŚ w Cieszynie ul. Paderewskiego 9 podczas trwania pandemii COVID-19.
 • Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego koronawirusem dla pracowników wszystkich jednostek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Zarządzenie nr 85/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 05.06.2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu uczestniczenia w zajęciach oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników, studentów lub doktorantów koronawirusem COVID – 19
 • Zarządzenie nr 79/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie ustalenia wytycznych udostępniania infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej UŚ w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego
 • Zarządzenie nr 78/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego
 • Zarządzenie nr 77/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 22.05.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia lub wyłączenia stosowania niektórych zasad zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenie nr 76/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 22.05.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • Zarządzenie nr 72/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 21.05.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia lub wyłączenia stosowania niektórych zasad zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenie nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19.05.2020 r. w sprawie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020
 • Zarządzenie nr 70/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19.05.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020
 • Zarządzenie nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie ustalenia sposobu realizacji zajęć dydaktycznych w czasie stanu epidemicznego a także do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia.
 • Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24.04.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia lub wyłączenia stosowania niektórych zasad zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Zarządzenie nr 54/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24.04.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 21.04.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzwyczajnego trybu przeprowadzania obrad i podejmowania uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w trybie obiegowym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Zarządzenie nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10.04.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia lub wyłączenia stosowania niektórych zasad zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Zarządzenie nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Zarządzenie nr 39/2020 Rektora UŚ z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia lub wyłączenia stosowania niektórych zasad zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenie nr 38/2020 Rektora UŚ z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • Zarządzenie nr 34/2020 Rektora UŚ z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • Zarządzenie nr 29/2020 Rektora UŚ z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

 • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
 • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
 • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
 • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
 • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved